Roofdiernavorsing – call to all the Karoo farmers!

Dear farmers,

Do you live or have a farm in the Karoo? Marion and I need your help to answer a short questionnaire about predators. Please, contact us to receive the questionnaire in Afrikaans or in English and be part of this large-scale study about predators and farming in the Karoo.

Please, see the letter in Afrikaans below and do not hesitate to send it to people who might be interested! Baie dankie.

Geagte Landbou-gemeenskap,

Ons is twee navorsers verbonde aan die Universiteit van Kaapstad wat roofdiere bestudeer, hoofsaaklik jakkalse, rooikatte en bobbejane, op Karoo-plase. Hierdie projek vorm deel van die “Karoo Roofdier Projek” wat in 2012 deur professor Beatrice Conradie van staple gestuur is. Ons poog om die roofdier-ekologie, die rede vir roodier-aanvalle op plaasdiere en die gevolge daarvan op die lewe van die boer beter te verstaan.

Ten einde hierdie doel te bereik, benodig ons u insette. Ons sal dit hoog op prys stel as u 15-30 minute kan afstaan om die aangehegte vraelys in te vul. Dit is in Engels en Afrikaans beskikbaar. Voltooi dit asseblief en stuur dit aan drouillymarine@yahoo.fr

Sowat tagtig boere van Laingsburg-, Prince Albert-, Merweville- en Beaufort Wes-distrik het al op ‘n meer volledige vraelys gereageer. Ons benoding nou ook u insette ten einde ‘n breër oorsig te verkry van die rol van dié spesifieke roofdiere in u gebied. U insette is van kardinale belang om ons in staat te stel om die gedrag van hierdie roofdiere beter te verstaan. Ons sal dan ook uiteindelik hopelik ‘n manier vind om hierdie konflik tussen mens en dier te verminder.

Die antwoorde op u vraelys is vertroulik. Geen naam van enige Landbouer sal ooit in enige van ons uitslae verskyn nie. ‘n Algemene kaart van die gebied sal gebruik word om ons bevindinge te staaf. Ons sal die resultate as persentasies aandui en nooit as individuele entiteite nie.

Ons sal dit hoog op prys stel as u elke vraag in die vraelys beantwoord en nie leë spasies laat nie. As u onseker is wat om te antwoord, skryf die word “onseker” of skryf ‘n kort opmerking as u nie dié spesifieke vraag wil/kan beantwoord nie. Sodoende is ons verseker dat u nie vergeet het om die spesifieke vraag te beantwoord nie.

As u meer te wete wil kom oor ons huidige navorsing en bevindinge, kan u gerus u besonderhede op die vraelys aandui. U kan ook die vordering van die projek volg op ons “blog”:

www.karoopredatorproject.wordpress.com

Ons bedank u vir u tyd en hulp en waardeer u belangstelling en moeite in hierdie verband.

Groetnis,

Marine & Marion – Die Karoo Roofdier Projek

Marine interviewing farmers in the Beaufort West area. Photo credit: Nathalie Houdin and Denis Palanque

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.